Vsakovací jímka aneb voda musí pryč

22.3.2023

Chystáte se vybudovat vsakovací jímku u svého domu nebo chalupy? Její zhotovení je nezbytné, pokud u pozemku nemáte zavedenou kanalizaci, kterou by mohla voda odtékat. Co vše vás čeká a nemine předtím, než se budete moci pustit do její stavby?

Pokud chybí kanalizace, vsakovací jímka je řešením

Je dáno, že všechny stavby a stavební pozemky musí být napojeny buď na veřejnou kanalizaci, který by srážkovou vodu odvedl. V případě, že takové možnosti nemáte či nesplňujete požadované parametry je možným řešením vsakovací jímka.

Potřebuji vybudovat vsakovací jímku

Co je vsakovací jímka?

Vsakovací jímka je zjednodušeně řečeno výkop vyplněný štěrkem, do kterého se voda vsakuje. Je zasazen takovým způsobem, aby voda nebyla vypouštěna na okolní pozemky. Vsakovací jímka nemá za úkol vodu čistit, ale pouze odvádět srážkovou vodu.


3 zásadní parametry:

Vsakovací jímka musí být:

  1. dostatečně hluboká a objemná
  2. možnost její kontroly
  3. dobře čistitelná

A co říká zákon?

Chystáte se pustit do výstavby vsakovací jímky? Požadavek na její vybudování spadá pod stavební úřad. Velkou výhodou je, že u určitých druhů jímek stavební povolení není potřeba. Stavebního zákon nám totiž říká, že není potřeba žádat o stavební povolení k podzemním stavbám do 300 m² zastavěné plochy a hloubky do 3 metrů.

Vsakovací jímka není vodním dílem

Vsakovací jímka není definována jako vodní dílo, proto stačí pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud jsou ale překročeny parametry uvedené výše, budete muset řešit stavební povolení. To však lze spojit například s povolením ke stavbě nebo rekonstrukci. Ovšem k žádosti je nezbytné předložit posudek hydrogeologa.

Pokud vás legislativa zajímá podrobněji…

Přesné podmínky o vsakovací jímce jsou uvedené ve stavebním zákoně č. 183 / 2006 Sb. a jeho vyhlášce č. 269 / 2009 Sb., která se zabývá tématem jímek a vsakováním dešťových vod.

Naše služby 

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.