Naše služby profesionálně

Realizujeme zemní práce jakéhokoliv druhu, například pro:
kanalizační přípojky, dešťové přípojky, vodovodní přípojky, plynové přípojky, elektrické přípojky, vsakovací jámy nebo nádrže na dešťovou vodu.

 

Inženýrské sítě

Provádíme přípravné a výkopové práce pro připojení vodovodních, kanalizačních (splaškových), dešťových, plynových, eklektických přípojek i pro hlavní vedení těchto sítí podle vašeho projektu.

Vsakovací jámy a nádrže

Provádíme vykopání montážních jam k bazénům a zahradním jezírkům. Také výkopy vsakovacích jam na vodu, nadrží na dešťovou vodu, výkopy pro čistírny odpadních vod, plus montáž.

Rovnání terénu

Provádíme odtěžení zeminy, rozvoz zeminy po pozemku, rovnání terénu kolem rodinných a bytových domů či administračních budov, ale také v městských parcích a kdekoliv jinde.

Ruční kopání

Provádíme ručně kopané výkopy tam, kam se s těžkou technikou nelze dostat či je třeba využít lidské síly z jakéhokoliv jiného důvodu.

Protlaky pod komunikací

Provádíme protlaky pod komunikací do maximálního průměru 130 mm a do maximální délky 13 m v kuse. Jsme pro tuto důležitou činnost vybaveni jako jedni z mála.

Rizikové kácení

Profesionálním způsobem zajišťujeme rizikové kácení dřevin. Jedná se zejména o případy, kdy strom nelze pokácet klasicky díky okolní zástavbě, vedení el. sítí a podobně.